O spółce Z życia firmy Chojnice Hajnówka Usługi Kontakt / Lokalizacja
Z życia firmy
Powrt

Ciepłownia w Mińsku Mazowieckim - INFORMACJA O ZASTOSOWANIU ŚREDNICH CEN WYTWARZANIA CIEPŁA Z REKOMPENSTĄ

Solor Bioenergy Polska S.A. informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), wprowadził do stosowania dla odbiorów uprawnionych w ustawie
ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą:

Ciepłownia w Mińsku Mazowieckim – z dniem 15.12.2022r.

Ceny ciepła netto z rekompensatą
Cena ciepła [zł/GJ]84,40 zł
Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW/rok]104 804,24 zł
Cena nośnika ciepła [zł/m3]62,99 zł

Dla ciepłowni w Chojnicach, Hajnówce zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw rekompensata nie przysługuje.

 Archiwum

R-net Strony Internetowe
Ciepło w zgodzie z naturą